cecf6634-d961-436e-adf0-b8889da706a4.jpg

עמותת מחיים חיים, איך הכל התחיל

יושב ראש עמותת מחיים לחיים, חיים בן דוד, החל את מפעל התרומה בשנת 1996 - בהיותו יושב ראש ועד ההורים של תיכון מטרו-ווסט ברעננה. חיים נרתם לעזור למשפחה אחת, בשבוע השני לחמש משפחות וכך במרוצת השנים נוספו עשרות משפחות למעגל.

בהמלצת חברים ובעלי מקצוע, הוקמה בשנת 2012 עמותת "מחיים לחיים" לצורך מתן סעד וסיוע לנזקקים ברעננה והסביבה. ומאז ועד היום, תלמידי תיכון מטרו ווסט רעננה מתנדבים בעמותה כחלק מפרויקט "מחויבות אישית".

סיוע שבועי לכ-70 משפחות במזון

סיוע שבועי לכ-10 ניצולי שואה

סיוע לקהילה הדרוזית

פעילות עמותת מחיים לחיים בקהילה

מכל רכישה באתר נעביר תרומה לעמותה.